Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(П) Служба колії
Керівництво
Начальник служби
ЗАРОВНИЙ Олександр Леонідович
(057)724-45-25
Функціональні обов'язки 


Начальник служби колії

Координує:

 • виробничу діяльністю та роботу персоналу колійного господарства залізниці;
 • діяльність персоналу на розвиток, вдосконалення і підвищення ефективності роботи, досягнення високих економічних та фінансових результатів;

Організовує та контролює:

 • роботу й ефективну взаємодію структурних підрозділів з метою забезпечення готовності колії до перевезень вантажів та пасажирів;
 • виконання плану капітального ремонту колії, земляного полотна і штучних споруд;
 • виробничо-господарську діяльність на основі обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, підвищення
  технічного рівня і якості поточного утримання колії, капітального ремонту, економного витрачання всіх видів ресурсів;
 • додержання правил і норм охорони праці;
 • проведення профілактичної роботи з питань забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту, безпеки дорожнього руху.
 
 
Головний інженер
КУРДЮКОВ Олександр Васильович
(057)724-45-28
Функціональні обов'язки 


Головний інженер служби

Координує:

 • діяльність технічного відділу, відділу інженерних споруд, відділ механізації, сектор договірної роботи з питань, віднесених до їх компетенції;
 • діяльність служби безпеки дорожнього руху у колійному господарстві.

Організовує та контролює:

 • виконання науково-дослідних та досвідно-конструкторських робіт по утворенню та використанню принципово нових технічних засобів, технологій та
  матеріалів в колійномк господарстві, прогресивних і новітніх конструкцій штучних споруд і земляного полотна, а також принципово нових технічних
  рішень в інженерних спорудах
 • роботу в галузі стандартизації та метрології;
 • заходи щодо охорони природи, раціональне використання природних ресурсів;
 • роботу з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки;
 • роботу з проведення вхідного контролю якості матеріалів верхньої будови колії, запчастин та інших матеріалів
 
Заступник начальника служби
МАНУЙЛЕНКО Олександр Володимирович
(057)724-45-66
Функціональні обов'язки 


Заступник начальника служби з інженерних споруд

  координує
 • діяльність відділу інженерних споруд
 • діяльність виробничих підрозділів `Харківський мостобудівний поїзд` та `Смородинская колійна машинна станція по ремонту земляного полотна`
 • організовує та контролює:
  • хід виконання капітального ремонту, реконструкції інженерних споруд та земляного полотна, поточного утримання інженерних споруд
  • періодичні та позачергово огляди інженерних споруд
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-45-25
(057)724-34-36

До складу служби колії входять:

 • п’ятнадцять дистанцій колії (ПЧ-3 Харків, ПЧ-4 Лозова, ПЧ-5 Ізюм, ПЧ-7 Основа, ПЧ-8 Суми, ПЧ-9 Смородине, ПЧ-10 Люботин, ПЧ-11 Полтава, ПЧ-12 Кременчук, ПЧ-13 Ромни, ПЧ-14 Красноград, ПЧ-15 Куп'янськ-Вузловий, ПЧ-16 Куп'янськ-Південний, ПЧ-18 Гребінка, ПЧ-19 Прилуки);
 • чотири дистанції захисних лісонасаджень (ПЧЛ-2 Харків, ПЧЛ-3 Суми, ПЧЛ-4 Лубни, ПЧЛ-5 Куп’янськ);

Послуги, що пропонуються організаціям та населенню:

 • обслуговування та поточне утримання дистанціями колії під’їзних шляхів;
 • ремонт під’їзних шляхів дистанціями колії;
 • обслуговування та ремонт залізничних мостів дистанціями колії;
 • обслуговування та ремонт залізничного земляного полотна дистанціями колії ;
 • вирощування саджанців дерев і квітів дистанціями лісозахисних насаджень.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ «Служба колії» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» Поштова адреса: 61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, тел. (057)724-45-28
 2. Місце розташування майданчика будівництва: Харківська обл., з.б. міст на 349 км ПК6 парної та непарної колії перегону Савинці – Закомельська дільниці Основа - Букіне (регіональна філія «Південна залізниця»)
 3. Характеристика діяльності: капітальний ремонт з.б. мосту
 4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного стану залізниці та покращення умов її експлуатації
 5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
  земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ «Укрзалізниця»)
  сировинних – щебінь -134,57 м3, пісок – 60,52 м3
  енергетичних – паливо для машин та будівельних механізмів: електроенергія – 2012,391 кВт-год., бензин – 305,764 кг, дизельне паливо – 15432,145 кг
  водних – 11,0457475 м3 (привізна)
  трудових – 77 чол.
 6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт
 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів
 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня
 9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:
  клімат і мікроклімат – відсутні
  повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки
  водне – відсутні
  ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення ґрунтового шару вручну
  рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні
  навколишнє соціальне середовище – відсутні
  навколишнє техногенне середовище – відсутні
 10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України «Про відходи», побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами
 11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
 12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту капітального ремонту з.б. мосту на 349 км ПК6 дільниці Основа - Букіне звертатися за адресою: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, тел. (057)724-45-28 з 900 до 1600. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікацій в ЗМІ «Заяви про наміри» та «Заяви про екологічні наслідки діяльності»
	Перший заступник начальника
структурного підрозділу
«Служба колії» регіональної філії
«Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»			О.Л.Заровний