Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(Д) Служба перевезень
Керівництво
Перший заступник начальника служби
ГУРТОВИЙ Юрiй Юрiйович
(057)724-44-32
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов'язки першого заступника начальника служби

 • Здійснює керівництво експлуатаційною роботою на залізниці, забезпечення
  виконання показників експлуатаційної роботи і виконання графіка руху.
 • Координує дії працівників суміжних господарств, відділів служби для
  організації безперебійного руху поїздів і виконання плану перевезень вантажів.
 • Удосконалює перевізний процес, план формування поїздів,
  використання рухомого складу та регулювання раціонального вагонних
  та локомотивних парків, збереження вагонного парку.
 
Заступник начальника служби
КУЗЬМЕНКО Михайло Вікторович
(057)724-44-33
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов'язки заступника начальника служби

 • Здійснює організацію місцевої роботи залізниці, виконання плану
  перевезень, забезпечення навантаження та вивантаження вагонів в тому
  числі по найважливішим підприємствам та номенклатурі вантажів.
 • Здійснює керівництво та контроль за роботою дирекцій залізниці та
  суміжних господарств в частині організації місцевої роботи.
 • Участь в розробці і контроль виконання АС МЕСПЛАН та АРМу
  оперативного планування.
 
Головний інженер служби
ГЕМА Геннадій Андрійович
(057)724-44-34
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов'язки головного інженера служби

 • Розробляє, обґрунтовує та реалізує організаційно-технічні
  заходи з охорони праці, безпеки руху, впровадження автоматизованих
  систем, нової техніки, планів капітальних інвестицій та ремонтів,
  будівництва, реконструкції, модернізації існуючих технічних пристроїв.
 • Організація та реалізація технічного навчання, технології роботи
  підрозділів, планів реструктуризації.
 • Контроль виконання заходів і програм залізниці та УЗ.
 
Заступник начальника служби
ГУЛИЙ Сергій Вікторович
(057)724-34-13
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов'язки заступника начальника служби

 • Здійснює впровадження прогресивної технології експлуатаційної
  роботи локомотивних депо й станцій, поліпшення організації праці
  локомотивних бригад, підвищення ефективності використання локомотивів,
  їхнього середньодобового пробігу й продуктивності, середньої ваги поїзда,
  скорочення їхніх непродуктивних простоїв на станціях і в депо під технічними
  операціями.
 • Аналізує обсяги, характер та місцеві особливостей експлуатаційної роботи
  Харківської, Сумської, Полтавської та Куп’янської дирекцій залізничних
  перевезень, диспетчерських дільниць, станцій та локомотивних депо, на підставі
  якого з урахуванням потужності вагонопотоків та технічної озброєності підрозділів
  залізниці проводить перерозподіл локомотивного парку, поїзної та маневрової роботи
  між локомотивними депо і станціями з метою забезпечення виконання кількісних і
  якісних показників експлуатаційної роботи.
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-26-01
(057)724-42-98

До складу служби входять:

 • дорожній центр управління по перевезенню вантажів та пасажирів,
 • оперативно-розпорядчий відділ,
 • сектор з розробки графіка руху поїздів,
 • сектор з аналізу роботи вагонних парків,
 • технічний відділ,
 • відділ технології перевезень,
 • відділ спеціальних перевезень,
 • відділ планування перевезень й організації вантажної роботи.

Служба, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює функції, пов’язані з експлуатаційною діяльністю:

 • розробка і подання на затвердження першому заступнику начальника залізниці технічних норм експлуатаційної роботи залізниці та дирекцій залізничних перевезень і контроль їх виконання;
 • аналіз виконання плану перевезень і місячних технічних норм експлуатаційної роботи з навантаження, розвантаження, передачі вагонів через стикові пункти залізниці, змінно-добового плану поїзної і вантажної роботи;
 • розробка та узгодження з Укрзалізницею графіка руху поїздів, порядку направлення вагонопотоків і організацій їх у вантажні поїзди;
 • організація та планування вантажних перевезень;
 • контроль поїзного стану на залізниці, міждержавних і міжзалізничних стикових станціях, своєчасного відправлення поїздів з основних залізничних вузлів, направлення рухомого складу відповідно до планових завдань з перевезень, виконання графіка руху пасажирських, приміських і вантажних поїздів;
 • організація та контроль навантаження вантажів підприємствами паливно-енергетичного, рудно-металургійного, будівельного, хіміко-лісового і агропромислового комплексів, які розташовані у межах залізниці;
 • контроль раціонального використання вагонів на прикордонних станціях, контроль виконання погоджених норм приймання і здавання через прикордонні переходи поїздів, забезпечення прикордонних і припортових станцій рухомим складом у потрібних розмірах;
 • контроль знаходження на залізниці вагонів належності інших держав і власного рухомого складу, організація найшвидшого їх повернення за належністю;
 • розробка і здійснення заходів щодо раціонального розміщення локомотивного парку, пропозицій з організації роботи на дільницях обертання локомотивів і локомотивних бригад, організація виконання планових показників з використання локомотивного парку та дотримання режиму роботи локомотивних бригад;
 • організація проведення розрахунків пропускної і переробної спроможностей залізниці на підставі їх технічної оснащеності, аналіз використання наявної пропускної спроможності залізниці, розробка організаційних заходів з ліквідації "вузьких" місць і комплексного розвитку вирішальних напрямків, а також окремих дільниць залізниці та вузлів, стримуючих освоєння обсягів перевезень вантажів;
 • організація і координація роботи з питань охорони праці, безпеки руху та охорони навколишнього природного середовища у господарстві перевезень;
 • надання технічних умов щодо будівництва під’їзних колій на станціях та їх примикання на перегонах;
 • організація виконання міждержавних угод з питань, які знаходяться у компетенції служби.