Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(НА) Господарська служба
Керівництво
Начальник служби
КУТНЄВ Андрій Сергійович
(057)724-40-28
(057)724-49-29
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов’язки начальника служби:

 • керує виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю служби, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження
  та ефективне використання майна служби, а також фінансово-господарські результати її діяльності;
 • організовує роботу та ефективну взаємодію всіх цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення
  виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи служби;
 • організовує виробничо-господарську діяльність служби на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів,
  фінансових і трудових витрат, вивчення кон’юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості виконання завдань,
  економічної ефективності виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів;
 • вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності служби в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих
  організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам служби;
 • забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення
  договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;
 • забезпечує господарське обслуговування і належний стан, згідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки, будівель і приміщень,
  що знаходяться на балансі служби, а також контроль за справністю обладнання (ліфтів, освітлення, систем опалення, вентиляції тощо);
 • забезпечує підрозділи залізниці, що розташовані у будівлі Управління залізниці, меблями, господарським інвентарем, засобами механізації інженерної та
  управлінської праці, здійснює нагляд за їх збереженням і проведенням своєчасного ремонту;
 • організовує оформлення необхідних документів для укладання договорів на надання послуг, одержання та зберігання канцелярського приладдя, необхідних
  господарських матеріалів, устаткування та інвентарю, забезпечує ними підрозділи залізниці, розташовані у будівлі Управління, а також ведення обліку їх
  витрат і складання встановленої звітності.
 
Заступник начальника служби
РОМАНЕНКО Микола Юрійович
(057)724-47-20
Функціональні обов'язки 

Функціональні обов’язки заступника начальника служби:

 • організація та контроль за експлуатацією та утриманням будівлі Управління залізниці і прилеглої території;
 • розробка комплексних планів та перспективних заходів по покращенню утримання будівлі та упорядкування території;
 • організація договірної роботи в службі;
 • контроль за ходом робіт по підготовці будівлі до зими. Прийняття мір по усуненню недоліків в підготовці до зими;
 • організація роботи комісій господарській служби, згідно з наказами начальника служби;
 • контроль за організацією пожежної безпеки в будівлі Управління залізниці;
 • організація навчання по цивільній обороні в службі;
 • організація та контроль за заходами по збереженню цінностей в Управлінні залізниці і профілактична робота;
 • контроль за організацією та якістю технічного навчання працівників служби;
 • підготовка матеріалів з визначення розміру та відшкодування збитків, нанесених працівниками служби;
 • контроль за організацією роботи з рекламної діяльності;
 • інші питання згідно з дорученнями начальника служби.
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-40-28

Основні завдання служби:

експлуатація будівлі та інженерних мереж Управління Південної залізниці, утримання апарату управління залізниці, утримання території Управління залізниці та експлуатація устаткування Привокзальної площі, забезпечення підрозділів залізниці квітково-бланочною продукцією, ведення архівів залізниці.

Основні послуги, що пропонуються населенню та організаціям:
 • послуги їдальні;
 • торгівля продовольчими товарами;
 • відпуск квітково-бланочної продукції.

Будівлю Управління Південної залізниці було споруджено у 1912-1914 роках по проекту архітектора Дмитрієва А.І. Згідно з рішенням Харківського облвиконкому від 30.04.1980 №334 будівля узята під охорону держави та є пам’ятником архітектури початка 20 століття.