Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(НО) Служба вoєнізованoї охорони
Керівництво
Начальник служби
ЛЕЛIВ Володимир Васильович
(057)724-37-32
Функціональні обов'язки 
Начальник служби

 Здійснює керівництво службою на підставі єдиноначальності, згідно із повноваженнями, функціями і 
 обов’язками, передбаченими Законом України «Про залізничний транспорт», Положенням про відомчу 
 воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
 від 11.01.1994 №7, іншими законодавчими, нормативно-правовими та відомчими нормативними актами, 
 регулюючими діяльність відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті, Положенням про 
 відокремлений підрозділ «Служба воєнізованої охорони» державного підприємства «Південна залізниця» 
 та посадовою інструкцією.
 
 Несе персональну відповідальність за виконання покладених на воєнізовану охорону Південної залізниці
 завдань, організовує створення умов для стабільної та безпечної її діяльності.
 
 Визначає стратегію:
 - організації управління воєнізованої охорони залізниці, фінансової, її кадрової та соціальної
  політики;
 - ділового співробітництва з іншими підприємствами, організаціями та установами в межах прав та
  обов’язків воєнізованої охорони;
 - вирішення міжвідомчих питань; 
 - мобілізаційної готовності підрозділів воєнізованої охорони. 
 
 Координує діяльність підрозділів воєнізованої охорони.

 Є розпорядником коштів воєнізованої охорони.

 Особисто організовує виконання документів із грифом «Таємно».

 У своєму безпосередньому підпорядкуванні має:
 - апарат служби воєнізованої охорони; 
 - відокремлені підрозділи «Харківській загін воєнізованої охорони», «Полтавській загін 
 воєнізованої охорони». 

 
Заступник начальника служби
МЄЛКУМОВ Фелікс Віталійович
(057)724-47-18
Функціональні обов'язки 
Перший заступник начальника служби (НОЗ) 

 Безпосередньо забезпечує та несе персональну відповідальність за:
 
 - створення умов для стабільного економічного і фінансового стану воєнізованої охорони; 
 - організацію та координацію діяльності з охорони вантажів та об’єктів;
 - організацію роботи по збереженню вантажів та майна залізниці; 
 - здійснення контролю за правовим супроводженням діяльності воєнізованої охорони; 
 - організацію мобілізаційної роботи в підрозділах воєнізованої охорони; 
 - організацію та координацію роботи робочої групи служби воєнізованої охорони з питань закупівлі
  товарів та послуг, надання послуг з охорони; 
 - організацію та координацію диспетчерської роботи служби воєнізованої охорони; 
 - здійснення контролю за службовою діяльністю стрілецьких команд з охорони вантажів і об’єктів; 
 - здійснення контролю за дотриманням посадовими особами воєнізованої охорони вимог чинного 
  законодавства України в питаннях розгляду справ про адміністративні правопорушення; 
 - забезпечення вдосконалення роботи з питань охорони праці; 
 - розробку та реалізацію заходів щодо стимулювання; 
 - організацію та координацію роботи по нормативному забезпеченню процесу охорони вантажів і 
  об’єктів; 
 - створення умов для збільшення доходності від основної та підсобно-допоміжної діяльності в
  межах повноважень; 
 - організацію та координацію роботи по отриманню дозвільних документів, в тому числі ліцензій. 
 
 Особисто розглядає справи про адміністративні правопорушення в сфері безпеки на залізничному транс-
 порті.
 
 Особисто очолює та організовує роботу комісію служби з профілактики правопорушень та злочинів.
 
 У своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ організації охорони вантажів і об’єктів, в 
 оперативному підпорядкуванні має працівників відокремлених підрозділів «Харківській загін воєнізо-
 ваної охорони», «Полтавській загін воєнізованої охорони», які зайняті організацією охорони ванта-
 жів, об’єктів, ОПР.
 
 На період відсутності начальника служби виконує його обов’язки за посадою.
 
Заступник начальника служби - головний інспектор з пожежного нагляду регiональної фiлiї
КРАМЧЕНКО Валентин Георгійович
(057)724-30-39
Функціональні обов'язки 
Заступник начальника служби – головний інспектор з пожежного нагляду залізниці (НОП)

Безпосередньо забезпечує та несе персональну відповідальність за:

 - організацію та координацію пожежно-профілактичної та пожежно-тактичної роботи на залізниці; 
 - здійснення контролю за дотриманням посадовими особами воєнізованої охорони вимог чинного 
  законодавства України в питаннях розгляду справ про адміністративні правопорушення з питань 
  пожежної безпеки; 
 - організацію та координацію роботи по дотриманню законодавства в сфері екологічної безпеки;
 - організацію та координацію роботи по підтриманню пожежної техніки, обладнання, інвентарю та 
  автомобільної техніки в постійному працездатному стані; 
 - організацію та контроль за постачанням палива для автомобільної та пожежної техніки; 
 - підготовку підрозділів воєнізованої охорони до роботи в певний сезон року; 
 - організацію сталого функціонування об’єктів воєнізованої охорони (будівель, споруд тощо) та їх
  обладнання; 
 - організацію впровадження на залізниці та забезпечення сталої роботи технічних засобів охорони; 
 - організацію роботи щодо забезпечення безпеки руху в підрозділах воєнізованої охорони; 
 - організацію взаємодії залізниці із підрозділами ДСНС; 
 - організацію та координацію роботи по отриманню дозвільних документів, в тому числі ліцензій з 
  питань пожежної безпеки; 
 - організацію та координацію роботи з питань капітальних вкладень та капітального будівництва. 
 
 Особисто розглядає справи про адміністративні правопорушення в сфері пожежної безпеки.
 
 У своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ пожежного нагляду та технічних засобів охорони,
 в оперативному підпорядкуванні має працівників відокремлених підрозділів «Харківській загін 
 воєнізованої охорони», «Полтавській загін воєнізованої охорони», які зайняті пожежною профілактикою 
 та гасінням пожеж.
 
 На період відсутності першого заступника начальника служби виконує його обов’язки за посадою.
 
 
Контактна інформація
61093, м. Харків, вул. Бабушкіна, 16
(057)724-37-32
(057)724-16-36

Послуги, що пропонуються організаціям та населенню:

 • організація охорони вантажів та об’єктів, пожежний нагляд та гасіння пожеж;
 • охорона вантажів на договірних умовах.

"Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті" затверджено Постановою Кабінету міністрів України №7 ВІД 11 січня 1994 року.