Регіональна філія

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

АТ "Укрзалізниця"

(НЮ) Юридична служба
Керівництво
Начальник служби
МІЛЕШКІН Максим Михайлович
(057)724-17-35
Функціональні обов'язки 

Начальник служби

 • Здійснює керівництво службою на підставі єдиноначальності.
 • Забезпечує виконання завдань, покладених на Службу.
 • Організовує і бере участь у забезпеченні реалізації правової політики в юридичній службі та підрозділах залізниці.
 • Координує діяльність Служби та юрисконсультів підрозділів залізниці.
 • Очолює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ.
 • Організовує підготовку висновків з правових питань, які виникають у процесі діяльності залізниці.
 • Розподіляє обов’язки між працівниками Служби, затверджує їх посадові обов'язки.
 • Погоджує проекти розпорядчих документів на предмет відповідності їх чинному законодавству у порядку, встановленому на залізниці.
 • Забезпечує методичне керівництво правовою роботою на залізниці, надання правової допомоги підрозділам залізниці.
 • Представляє залізницю за довіреністю начальника залізниці в судових, державних та інших органах, підприємствах, установах та організаціях,
  має право від імені юридичної служби підписувати у межах компетенції служби листи, робити запити.
 • Подає керівництву залізниці пропозиції щодо вирішення правових питань.
 • Заявляє позови, здійснює представництво інтересів залізниці по важливим справам за дорученням начальника залізниці.
 • Організовує роботу по узагальненню та розповсюдженню позитивного досвіду роботи юрисконсультів залізниці.
 • Перевіряє на відповідність чинному законодавству України проекти наказів, довіреностей та інших документів, які подаються підрозділами на
  підпис керівництву залізниці та візує їх за наявності віз причетних керівників служб залізниці.
 • Очолює роботу по розробці рекомендацій та здійсненню заходів по поліпшенню роботи залізниці з питань, які входять до компетенції юридичної
  служби.
 • Організовує проведення нарад, семінарів, інших занять з юрисконсультами залізниці щодо підвищення їх правових знань та веде пропаганду
  правових знань.
 • При виконанні посадових обов’язків дотримується порядку використання та збереження відомостей службового та комерційного характеру
  встановленого на залізниці.
 • Забезпечує режим таємності і захисту державної та комерційної таємниць, здійснює необхідні заходи щодо захисту таємних і службових
  відомостей від розголошення.
 
Заступник начальника служби
ПРЯДКА Віталій Олексійович
(057)724-47-22
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7
(057)724-17-35, 724-47-22
(057)724-17-38

Юридична служба Південної залізниці здійснює правове забезпечення діяльності залізниці, послуги населенню та організаціям не надає.

До складу юридичної служби входять відділи:

 • нормативних актів та аналітичної роботи;
 • судових спорів;
 • договірно-правової роботи.