Logo

Філія

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ПАТ "Укрзалізниця"

(HOT) Служба організації праці, заробітної плати і структур управління
Керівництво
Начальник служби
КАРУННА Вікторія Вікторівна
(057)724-47-29
(057)724-57-67
Функціональні обов'язки 


Функціональні обов’язки начальника служби організації праці, заробітної плати та структур управління.

У своєму безпосередньому підпорядкуванні має службу організації праці, заробітної плати та структур управління, в оперативному
підпорядкуванні – дорожню нормативно-дослідну станцію з праці.

Організовує, вдосконалює та контролює роботу на залізниці, яка спрямована на розробку та впровадження заходів з удосконалення
організації, нормування, оплати та мотивації праці; режиму праці та відпочинку; системи управління залізницею на всіх рівнях виробництва.

Контролює питання щодо дотримання керівництвом і працівниками підрозділів залізниці вимог законів та інших нормативно-правових
актів щодо організації, нормування, оплати та стимулювання праці, організаційної структури управління залізниці, дотримання режиму праці та
відпочинку, відповідних положень Галузевої угоди та колективних договорів залізниці та підрозділів.

Організовує виконання в управлінні залізниці правових, організаційно-технічних і соціально-економічних заходів та координує
діяльність підрозділів з цих питань.

Здійснює моніторинг виконання положень Галузевої угоди та колективного договору залізниці.

Здійснює аналіз: використання робочого часу, середньомісячної заробітної плати та її складових, середньооблікової чисельності
працівників залізниці, ефективності діючих положень про преміювання, вносить пропозиції щодо усунення недоліків з цих питань; існуючої системи
управління залізницею та готує пропозиції про створення, реорганізацію чи ліквідацію підрозділів залізниці.

 
Заступник начальника служби
КАЇКА Сергій Іванович
(057)724-40-27
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7

Служба організації праці, заробітної плати та структур управління організовує та забезпечує керівництво роботою з питань організації, нормування та оплати праці, змін організаційної структури управління на залізниці; організовує контроль за розробкою Положень відокремлених структурних підрозділів, які входять до складу Південної залізниці; здійснює методичне керівництво по застосуванню діючих форм та систем з оплати праці, матеріального стимулювання працівників залізниці, з раціонального використання робочого часу; організовує підготовку, укладання і здійснює контроль за виконанням колективного договору залізниці; здійснює контроль за визначенням груп (класів) підприємств та структурних підрозділів по оплаті праці керівників; аналізує існуючі системи управління залізничним транспортом та вносить пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію служб та структурних підрозділів залізниці.