Регіональна філія
"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АТ "Укрзалізниця"

(Ш) Служба сигналізації та зв'язку
Керівництво
Начальник служби
КУЗЬМЕНКО Олексій Васильович
(057)724-46-00
Функціональні обов'язки 


Начальник служби сигналізації та зв'язку

    Начальник служби керує діяльністю господарства сигналізації та зв’язку відповідно до чинного законодавства України, наказів і розпоряджень Укрзалізниці.

Основні функціональні обов’язки:

 • Постійно забезпечує підвищення рівня безпеки руху як одного з найбільш важливих якісних показників роботи господарства, проводить системну роботу щодо своєчасного виявлення й усунення причин, які призводять до порушень безпеки руху поїздів.
 • Встановлює особистий контроль за приведенням пристроїв зв’язку до вимог ПТЕ залізниць України.
 • Систематично організовує і проводить обстеження пристроїв сигналізації та зв’язку, спеціального самохідного складу (далі ССРС), вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ.
 • Визначає інвестиційну політику господарства з урахуванням здійснення необхідних заходів щодо підвищення безпеки руху як першочергових.
 • Забезпечує першочергове виконання Програм з впровадження швидкісного руху.
 • Забезпечує приведення пристроїв СЦБ і зв’язку перед введенням швидкісного та прискореного пасажирського руху поїздів у стан, що забезпечує безпеку руху таких поїздів з найбільшими встановленими швидкостями.
 • Забезпечує модернізацію та експлуатацію у справному стані засобів автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час руху поїздів та пристроїв контролю порушення нижнього габариту рухомого складу.
 • Вживає заходів щодо оновлення парку ССРС, обладнання його пристроями автоматичної локомотивної сигналізації з контролем пильності, швидкості руху та реєстрацією параметрів руху.
 
Перший заступник начальника служби
МАЛЬОВАНИЙ Дмитро Юрійович
(057)724-46-01
Функціональні обов'язки 

Перший заступник начальника служби сигналізації та зв’язку

Перший заступник начальника служби у своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ СЦБ служби сигналізації та зв'язку.

  Основні функціональні обов’язки:
 • Постійно забезпечує підвищення рівня безпеки руху як одного з найбільш важливих якісних показників роботи господарства, проводить системну роботу щодо своєчасного виявлення і усунення причин, які призводять до порушень безпеки руху поїздів. Встановлює особистий контроль за приведенням пристроїв СЦБ до вимог Правил технічної експлуатації залізниць України.
 • Упроваджує дієві форми роботи щодо зміцнення трудової та технологічної дисципліни працівників господарства, уживає заходи впливу, спрямовані на підвищення персональної відповідальності заступників начальників дистанцій сигналізації та зв'язку, спеціалістів з безпеки руху, а працівників - за дотримання вимог інструкцій на робочих місцях та інструкцій за видами виконуваних робіт.
 • Використовує економічні та соціальні методи для підвищення зацікавленості працівників у впровадженні у виробництво безпечної техніки й технологій, дотриманні вимог інструкцій, норм та правил, підвищенні ефективності функціонування системи управління безпекою руху на залізничному транспорті.
 • Контролює забезпечення справного утримання усіх споруд та пристроїв СЦБ. Щодобово, під час аналізу експлуатаційної роботи оцінює стан безпеки руху, виявляє допущені порушення, оперативно вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до них.
 • Проводе єдину технічну політику з питань обслуговування експлуатації та розвитку пристроїв сигналізації, вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ. Контролює своєчасність вилучення з експлуатації пристроїв, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ.

 
Заступник начальника служби
ЗАДОРОЖНІЙ Артем Михайлович
(057)724-46-03
Функціональні обов'язки 

Заступник начальника служби сигналізації та зв’язку

    Заступник начальника служби у своєму безпосередньому підпорядкуванні має відділ зв'язку, радіо, ПОНАБ служби сигналізації та зв'язку.

  Основні функціональні обов’язки:
 • Контролює забезпечення справного утримання усіх споруд та пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТСМ-02. Щодобово, під час аналізу експлуатаційної роботи оцінює стан безпеки руху, виявляє допущені порушення, оперативно вживає заходи щодо усунення причин, що призвели до них.
 • Проводе єдину технічну політику з питань обслуговування, експлуатації та розвитку пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТСМ-02. Систематично організовує і проводить обстеження пристроїв зв’язку, вживає заходів стосовно утримання їх у постійній справності відповідно до вимог ПТЕ. Контролює своєчасність вилучення з експлуатації пристроїв, технічний стан яких не відповідає вимогам ПТЕ, використання засобів зв’язку і радіо за регламентом.
 • Аналізує і узгоджує зміни технічної документації на пристрої зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК,АСДК-Б, КТМС-02 відповідно до вимог нормативних документів. Контролює впровадження технічних засобів, направлених на підвищення стану безпеки руху, покращення технології виконання робіт.
 • Контролює забезпечення безпеки руху поїздів при експлуатації, ремонті та будівництві пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК, АСДК-Б, КТСМ-02.
 • Організує і проводе дорожні школи і семінари по технічному обслуговуванню пристроїв зв’язку, радіо, охоронної та пожежної сигналізації, пристроїв пасажирської автоматики, ПОНАБ,ДИСК, АСДК-Б, КТСМ-02.
 • Організує експлуатацію спеціальних засобів зв’язку.

 
Головний інженер
БЕРЕЖНОЙ Олександр Вікторович
(057)724-46-02
Функціональні обов'язки 


Головний інженер служби сигналізації та зв’язку

    Головний інженер у своєму безпосередньому підпорядкуванні має технічний відділ служби сигналізації та зв'язку.

Основні функціональні обов’язки:

 • Визначає науково-технічну політику, перспективи розвитку і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення,
  реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння господарства сигналізації та зв'язку на Південній залізниці.
 • Керує розробкою перспективних планів розвитку господарства, реконструкції та модернізації, заходів щодо запобігання шкідливого
  впливу виробництва на навколишнє середовище, дбайливе використання природних ресурсів, створення сприятливих і безпечних умов праці
  і високої культури виробництва.
 • Організовує підготовку укладання договорів та угод з науково-дослідними, проектними, конструкторськими та технологічними установами,
  щодо розроблення нової техніки та технології, проектів реконструкції дистанцій, оновлення і модернізація устаткування.
 • Координує роботу з питань патентно-винахідницької діяльності, стандартизації та уніфікації, атестації і раціоналізації робочих місць,
  метрологічного забезпечення. Вживає заходів щодо удосконалення організації виробництва, праці і управління.
 • Організує проведення наукових досліджень і експериментів, випробувань нової техніки і технології.
 • Розглядає стан виробничого травматизму, хід виконання планів, заходів, розробки інструкцій та положень.
 • Організує семінар-наради з питань охорони праці.
 • Контролює хід проведення атестації робочих місць за умовами праці в дистанціях.
 • Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, розгляді виконання нормативів щодо режиму праці та відпочинку працівників, проведенні
  перевірок з питань з охорони праці.
 • Забезпечує утримання у справному стані парку ССРС, дотримання термінів і якості його ремонтів та оглядів.
 • Здійснює загальне керівництво та координацію роботи комісії за якістю продукції що закуповується у господарстві сигналізації та зв’язку
  і створення умов і порядку проведення вхідного контролю за якістю продукції.
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7.
(057)724-46-09

Підрозділи господарства сигналізації та зв’язку виконують завдання щодо забезпечення надійної роботи пристроїв залізничної автоматики, телемеханіки та зв’язку, поточного утримання, обслуговування та ремонту пристроїв електричної централізації стрілок і сигналів, автоматичного блокування, диспетчерської централізації, пристроїв автоматичного контролю технічного стану рухомого складу, оперативно-технологічного зв’язку, поїзного радіозв’язку.

До складу служби входять:

 • відділ зв’язку,радіо,ПОНАБ
 • фінансово-економічний відділ,
 • відділ СЦБ,
 • технічний відділ.

Службі підпорядковані:

 • Харківська дистанція зв’язку,
 • Лозівська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Основ’янська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Полтавська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Сумська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Кременчуцька дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Гребінківська дистанція сигналізації та зв’язку,
 • Куп’янська дистанція сигналізації та зв’язку.

Дистанції сигналізації та зв’язку надають населенню і організаціям послуги фіксованого телефонного зв’язку.

Номери бюро ремонту телефонів:

 • Харків - (057) 724-21-51
 • Харків-Сорт. - (057) 724-61-51
 • Лозова - (05745) 56-1-51
 • Основа - (057) 729-21-51
 • Полтава - (0532) 51-31-51
 • Суми - (0542) 71-81-56
 • Кременчук - (05366) 76-31-51
 • Гребінка - (05359) 95-1-51
 • Куп’янськ-Вузл. - (05742) 7-31-56


Заява про екологічні наслідки діяльності у результаті технічного переоснащення пристроїв зв’язку РЦУП Південної залізниці. І етап


Проєктом передбачено перенесення 21 робочого місця поїзного диспетчера (ДНЦ) регіональної філії «Придніпровська залізниця» ДН-1 (м. Дніпро), ДН-2 (м. Кривий Ріг) та ДН-3 (м. Запоріжжя) до укрупненого регіонального центру управління рухом (РЦУП) м. Харків (вул. Євгена Котляра, 7), а саме:

 • 7 поїзних диспетчерів ДН-1;
 • 6 поїзних диспетчерів ДН-2;
 • 8 поїзних диспетчерів ДН-3.

На новостворених робочих місцях ДНЦ, проєктом передбачено встановлення окремих терміналів (цифрових ІР пультів) поїзного диспетчерського (ПДЗ) та поїзного радіозв’язку (ПРЗ) вибіркових кіл.

Підключення проєктованих пультів до проєктованого обладнання ОТЗ передбачено по інтерфейсу Ethernet.

Для перенесення поїзних диспетчерів із ДН-1 (м. Київ), ДН-2 (м. Кривий Ріг) та ДН-3 (м. Запоріжжя) регіональної філії «Придніпровська залізниця» до РЦУП (м. Харків) регіональної філії «Південна залізниця», проєктними рішеннями передбачено організацію додаткових телекомунікаційних каналів з урахуванням існуючої кількості каналів експлуатуємої SDH та PDH цифрової транспортної мережі зв'язку АТ «Укрзалізниця».

Також проєктом передбачено систему керування та моніторингу проєктованого обладнання, структуровану кабельну систему (СКС) та локально-обчислювальну мережу (ЛОМ) та систему документованої реєстрації переговорів персоналу на перенесених диспетчерських дільницях для кожного поїзного диспетчерського зв’язку та поїзного радіозв’язку.

Вся продукція, що використовується, не є джерелом забруднення навколишнього середовища, а при її виготовленні не застосовуються токсичні речовини.

Мережа зв’язку в процесі експлуатації не чинить активного і масштабного впливу на клімат та мікрокліматичні умови, не має шкідливих викидів в атмосферне повітря та не є джерелом забруднення атмосферного повітря та шуму, не забруднює водне середовище та ґрунтовий покрив.

У проєкті передбачені: заходи щодо охорони праці, техніки безпеки та протипожежні; оцінка впливу на навколишнє середовище.

Дотримання технологічних інструкцій і інструкцій з охорони праці і техніки безпеки запобігає можливості виникнення аварійних ситуацій.

Ступінь впливу на навколишнє середовище при експлуатації мережі зв’язку та на період проведення будівельних робіт оцінюється як прийнятний.

Замовник будівництва зобов’язується здійснити всі проєктні рішення, закладені в проєкті відповідно до норм та правил охорони навколишнього середовища та вимог екологічної безпеки на всіх етапах виконання робіт та експлуатації об’єкта.ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Інвестор (замовник): структурний підрозділ "Служба сигналізації та зв'язку" регіональної філії "Південна залізниця" акціонерного товариства "Українська залізниця" Поштова адреса: 61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, тел. (057)724-46-02
 2. Місце розташування майданчика будівництва: м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7; м. Кривий Ріг, вул. Залізничників, 3; м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 11а; м. Дніпро, вул. Залізнична, 1.
 3. Характеристика підприємства:
  "Технічне переоснащення пристроїв зв'язку РЦУП Південної залізниці. I етап"
  Не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки.
 4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: Впровадження сучасної системи радіозв'язку.
 5. Потреба в ресурсах:
  земельних – відсутня (в межах існуючого землевідводу АТ "Укрзалізниця")
  сировинних – обсяги будівельних матеріалів визначаються на стадії проєктування
  енергетичних – джерелом електроживлення є існуюча мережа змінного струму напругою 220 В, паливо для машин та будівельних механізмів
  водних – визначається на стадії проєктування
 6. Транспортне забезпечення – залізничний транспорт, автотранспорт
 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності – відповідність планованої діяльності вимогам чинних законодавчих і нормативних документів
 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами – відсутня
 9. Можливі впливи планованої діяльності на навколишнє середовище:
  клімат і мікроклімат – відсутні
  водне – відсутні
  повітряне – при будівництві: викиди в атмосферне повітря, шум та вібрація від будівельної та автотранспортної техніки
  ґрунт – при будівництві: побутові та будівельні відходи, розроблення грунтового шару
  рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутні
  навколишнє соціальне середовище – відсутні
  навколишнє техногенне середовище – відсутні
 10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення – поводження з відходами відповідно до вимог Закону України "Про відходи", вийнятий грунт, побутові та будівельні відходи, що утворюються під час проведення робіт, збираються та передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам згідно з укладеними договорами
 11. Обсяг виконання ОВНС: згідно з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»
 12. Участь громадськості – для отримання інформації по проєкту "Технічне переоснащення пристроїв зв'язку РЦУП Південної залізниці. I етап" звертатися за адресою: 61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7, тел. (057)724-46-02, з 9-00 до 16-00. Інформування громадськості здійснюється шляхом публікації в ЗМІ "Заяви про наміри" та "Заяви про екологічні наслідки діяльності"