Logo

Філія

"ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

ПАТ "Укрзалізниця"

(РБ) Апарат безпеки руху поїздів і автотранспорту
Керівництво
Головний ревізор з безпеки руху поїздів і автотранспорту
КУРИЛЯК Іван Васильович
(057)724-44-20
Функціональні обов'язки 


Функціональні обов’язки:

 • Виконує вимоги законодавства, умови галузевої угоди та Колективного
  договору, статуту Товариства, положення про Філію та положення.
 • Забезпечує додержання порядку ведення та достовірність даних
  обліку та звітності у первинних документах, збереження оброблених документів,
  регістрів і звітності протягом встановленого терміну, виробничої та трудової дисципліни.
 • Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності,
  здійснює постійний контроль за її станом.
 • Забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
 • Забезпечує виконання планів діяльності підрозділу.
 
Перший заступник головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
МИХАЙЛЕНКО Олег Владиславович
(057)724-44-21
 
Заступник головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту
МАНУЙЛИК Олександр Іванович
(057)724-44-22
 
 
Контактна інформація
61052, м. Харків, вул. Євгена Котляра, 7


Апарат безпеки руху поїздів і автотранспорту відповідно до встановленого порядку здійснює:

 • нагляд (контроль) за додержанням вимог нормативно-правових актів із забезпечення безпеки руху;
 • відомчий контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Структурно до складу апарату безпеки руху, як єдиного цілого, входять чотири ревізорські дільниці:

 • Харківська (УРБ-2),
 • Сумська (УРБ-3),
 • Полтавська (УРБ-4),
 • Куп’янська (УРБ-5).

Їх очолюють заступники головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту по ревізорській дільниці: Харківську – РБЗ-2, Сумську - РБЗ-3, Полтавську – РБЗ-4, Куп’янську – РБЗ-5.